Lekcja 1, Temat 1
W trakcie

Silver – 7 Tydzień – Wprowadzenie

Dzieu0144 dobry! :)))

Czy zauwau017cyu0142au015b, u017ce poprzedni tydzieu0144 byu0142 inny niu017c wszystkie? Czy czujesz sie dobrze po nim? Mamy dla Ciebie ankietu0119. Wypeu0142nij ju0105 proszu0119, zanim przystu0105pisz do kolejnego, 7-go juu017c tygodnia.n

nOd poniedziau0142ku polecamy zacieu015bniu0107 relacje z wagu0105. Mou017cesz spokojnie codziennie rano wchodziu0107 na wagu0119 i zapisywau0107 wyniki. (Opcjonalnie).

Wchodzimy powoli w kolejny etap, gdzie bu0119dziemy u015bciu015blej monitorowau0107 to, co dzieje siu0119 w Twoim organizmie. Powoli zamieniamy sku0142adniki na bardziej odu017cywcze i ru00f3wnowau017cu0105ce gospodarku0119 hormonalnu0105. Dobrze byu0142oby pomyu015bleu0107 o wzmou017conej aktywnou015bci fizycznej, jeu015bli jeszcze nie zaczu0119u0142au015b.

×